Тиберия Сильваши «Монохромия»?zN�??N�N�N�???�?�??N??????�??N�??N?

Тиберия Сильваши «Монохромия» / ?�??N??????�??N�??N?